Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi"

Lượt xem:

1. THỂ LỆ CUỘC THI

XEM TẠI ĐÂY

Tải thể lệ, hướng dẫn đăng ký tham gia, banner và trailer quảng bá Cuộc thi tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1giDKchhWoMHgPnVC21pMtfD1V2_WAKPE?usp=sharing

2. CÔNG VĂN: HƯỞNG ỨNG CUỘC THI CỦA TRUNG TÂM