Khai giảng năm học mới 2023-2024

Lượt xem:

Hòa chung với không khí cả nước đang bước vào ngày khai giảng năm học mới,  hôm nay Trung tâm GDTX Số 2 long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Năm học mới 2023-2024, Trung tâm GDTX Số 2 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp với các nội dung và nhiệm vụ của ngành giáo dục; Với chủ đề năm học 2023-2024: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” Trung tâm sẽ triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1) Thực hiện hiệu quả chương trình, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục;

(2) Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý;

(3) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục kỹ năng sống;

(4) tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hội thi kỹ năng, văn hóa-văn nghệ- TDTT;

(5) bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh;

(6) Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá;

(7) thực hiện nghiêm túc, công bằng và khách quan trong công tác kiểm tra, đánh giá;

(8) tăng cường công tác truyền thông giáo dục, quảng bá hình ảnh của Trung tâm.