Chào mừng 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lượt xem:

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói rằng: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ" để khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.
Ngày nay, khi đất nước đang trên con đường "công nghiệp hóa - hiện đại hóa", phụ nữ Việt Nam ngày càng hiện đại, năng động, sáng tạo, đầy tài năng, trí tuệ, đồng thời họ vẫn giữ cho mình một lối sống văn hóa, gìn giữ nét đẹp truyền thống dân tộc, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng... đóng góp to lớn cho xã hội, góp phần làm rạng rỡ đất nước trên trường quốc tế.
Trên tinh thần đó, được sự cho phép của Chi bộ Trung tâm GDTX Số 2, sự nhất trí của BCH Công Đoàn, Ban nữ công Trung tâm GDTX Số 2 tổ chức kỉ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023) với các hoạt động toạ đàm, trò chơi, liên hoan văn nghệ hấp dẫn, gần gủi và thân thiện.