Kết quả thi hùng biện học sinh giỏi Tiếng Anh năm học 2023-2024

Lượt xem:

 

Giấy khen giải Nhất toàn đoàn

2/4 HS TT GDTX Số 2 đoạt Giải Nhất cá nhân

2/5 HS TT GDTX Số 2 đoạt Giải Nhì cá nhân