Kết quả thi tin Khóa ngày 21,22/11/2020 (tạm thời)

Lượt xem:

Kết quả thi tin Khóa ngày 21,22/11/2020 (tạm thời)

Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ tin học trực tuyến

Lượt xem:

Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ tin học trực tuyến

Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ Tin học (Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

Lượt xem:

Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ Tin học