Danh sách lớp 10 và Kế hoạch đầu năm học 2020-2021

Lượt xem:

KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021VÀ DANH SÁCH LỚP 10

I. KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

- 7h00 ngày 05/9/2020: Tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới"

- 7h30 ngày 05/9/2020: Hoạt động chào năm học mới tại Trung tâm GDTX số 2

- 13h30 ngày 05/9/2020: Thu nhận hồ sơ lớp 10

- Ngày 06/9/2020: tiếp tục thu nhận hồ sơ lớp 10

- Ngày 07/9/2020: Dạy học trực tuyến. Các lớp học, nhóm lớp, thời khóa biểu sẽ được thông báo cụ thể sau

1. Chương trình Tọa đàm "Đà Nẵng - Chào năm học mới"

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện

- Thời gian: 7h00 ngày 05/9/2020 trên kênh DanangTV1 và  DanangTV2

Phát lại cùng ngày vào lúc 14h30

2. Hoạt động chào năm học mới tại Trung tâm GDTX số 2

Thời gian: 7h30 ngày 05/9/2020

Sẽ được tường thuật trên trang thông tin này và Fanpage của Trung tâm: https://www.facebook.com/GDTXSO2.DANANG

II. DANH SÁCH LỚP 10

1. Lớp 10/1        2. Lớp 10/2      3. Lớp 10/3

4. Lớp 10/4       5. Lớp 10/5      6. Lớp 10/6

7. Lớp 10/7        8. Lớp 10/8      9. Lớp 10/9