Địa chỉ: 725 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3759 573