Tham gia "Hội thi Khiêu vũ 2023" do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức

Lượt xem:

Công đoàn Trung tâm GDTX Số 2 tham gia "Hội thi Khiêu vũ 2023" do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức

Chào mừng 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lượt xem:

Chào mừng 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đại hội Đoàn TNCS HCM Trung tâm lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2024

Lượt xem:

Đại hội Đoàn TNCS HCM Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2024

Hội trại "Khát vọng tuổi trẻ" 2023

Lượt xem:

Hội trại "Khát vọng tuổi trẻ" 2023

"Hội thi kỹ năng" Chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày NGVN 20/11

Lượt xem:

"Hội thi kỹ năng" Chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày NGVN 20/11

Hội nghị CCVC và Công đoàn năm học 2021-2022

Lượt xem:

Hội nghị CCVC và Công đoàn năm học 2021-2022

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi"

Lượt xem:

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Biên cương Tổ quốc tôi"