Trao giải Hội thi kỹ năng-Tiếng ca học đường Chào mừng Ngày NGVN

17-06-2024 16:44:41

Hội thi kỹ năng và tiếng ca học đường - Phần Tri ân của học sinh và trao giải