Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Lượt xem:

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, Khối 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 đăng ký thi  364 học sinh/10 lớp, dự thi 364 em và Đỗ tốt nghiệp 340 em, đạt tỉ lệ 93,41%. Tỉ lệ cao nhất từ trước đến nay, vượt xa chỉ tiêu đề ra (80%). Đây là kết quả xứng đáng của sự cố gắng, quyết tâm rất lớn của mỗi học sinh, đã không làm phụ lòng sự quan tâm của lãnh đạo, sự tận tình của quý thầy cô và sự đồng hành, mong mỏi của phụ huynh; là kết quả của quá trình triển khai hiệu quả "Giải pháp nâng cao chất lượng dạy - học và tỉ lệ tốt nghiệp THPT" của Trung tâm.

Bảng 1. Kết quả thi tốt nghiệp năm 2023 của 10 lớp 12 học tại Trung tâm

Bên cạnh 10 lớp đang học tại Trung tâm như đã nêu trên, Trung tâm còn phối hợp, hỗ trợ cho các trường Cao đẳng, trung tâm huấn luyện TDTT Đà Nẵng, Trung tâm bóng đá SHB Đà Nẵng,... Các đơn vị có 143 học sinh đỗ tốt nghiệp/270 em dự thi, đạt tỉ lệ 52,96%.

Bảng 2. Kết quả thi tốt nghiệp năm 2023 của các lớp 12 học tại các trường Cao đẳng nghề, các Trung tâm huấn luyện TDTT

Xin chúc mừng các học sinh đã đỗ tốt nghiệp và vinh danh những em đạt điểm cao trong kỳ thi này.