Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ tin học trực tuyến

Lượt xem:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SỐ 2

 
   

                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

HƯỚNG DẪN

Về việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản trực tuyến

 

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Trung tâm GDTX số 2 triển khai thu nhận hồ sơ đăng ký thi Ứng dụng CNTT cơ bản trực tuyến. Các anh chị vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập website của Trung tâm GDTX số 2 để tải mẫu đơn:

gdtxso2danang.vn/Thông tin đào tạo/Ngoại ngữ - Tin học/Mẫu đơn đăng ký thi tin học hoặc https://gdtxso2danang.vn/danh-muc/chi-tiet/mau-don-dang-ky-thi-chung-chi-tin-hoc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-co-ban. Tải mẫu đơn và điền thông tin.

Bước 2. Chuyển lệ phí ôn tập và lệ phí thi vào số tài khoản:

NGUYEN THI MY PHUONG, 1018545954, Ngân hàng SHB.

Nội dung chuyển ghi rõ: Họ và tên, Lệ phí thi tin khóa ngày/tháng. Ví dụ: NGUYEN VAN ANH, LP THI TIN K29/5/2021.

Bước 3: Chụp hình Đơn đã điền đủ thông tin và màn hình Kết quả chuyển khoản gởi qua zalo số 0862816878 để tạm thời cập nhật danh sách đăng ký dự thi và được cấp tài khoản ôn tập trực tuyến.

                                                                                 TL. GIÁM ĐỐC

TP. NGHỀ - XMC

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm