Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Giới thiệu về lớp chúng mình năm học 2021-2022

06-10-2021 11:16:51

CLIP TỰ GIỚI THIỆU CỦA CÁC LỚP NĂM HỌC 2021-2022  

1. DẤU ẤN ONLINE CỦA LỚP 10/10

 

2. ALBUM LỚP 11/2

 

3. CHUYẾN TÀU THANH XUÂN LỚP 10/1

4. GIỚI THIỆU VỀ  LỚP 11/8

5. KÝ ỨC LỚP 11/1

 

6. CHUYẾN TÀU CỦA LỚP 10/7

Tin khác