Điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh ĐH

Lượt xem:

1. Hướng dẫn điều chỉnh thay đổi nguyện vọng tuyển sinh và lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 và phụ lục đính kèm:

- Công văn 2303

- Phiếu điều chỉnh nguyện vọng

- Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng

2.  Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 

Công văn số: 2304/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH của Sở GD&ĐT

- Công văn số 3313 của Bộ GD&ĐT