Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng

19-07-2024 00:32:34

Đoàn TNCS HCM Trung tâm GDTX Số 2 tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Khát vọng non sông" do Trung tâm văn hóa thể thao - Đoàn TNCS HCM quận Thanh Khê tổ chức từ 29-31/8/2023