Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thường xuyên tổ chức kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản

26-06-2021 14:55:58

Trung tâm GDTX số 2, tổ chức kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản thường xuyên một lần/tháng

- Đơn xin dự thi: có mẫu tại Trung tâm hoặc  (Xem tại đây)

- Đăng ký trực tuyến tại đây

 

Tin khác