Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thông báo lớp học nghề PT trực tuyến

08-09-2020 16:12:51

Trung tâm GDTX số 2 thông báo các lớp học nghề PT trực tuyến. Đề nghị các em học sinh theo dõi, đăng nhập vào đúng lớp học của mình, tham gia lớp học đầy đủ để kịp tiến độ chương trình. 

Tin khác