Tài liệu bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2020

Lượt xem:

Ngày 19/8/2020, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 2134/SGDĐT-VP về việc thay đổi hình thức bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2020. Trung tâm GDTX số 2 gửi đến CCVC-NLĐ tài liệu, câu hỏi thu hoạch để nghiên cứu, làm bài và nộp bài thu hoạch đúng thời gian quy định.

1. Công văn số 2134/SGDĐT-VP của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng

2. Tài liệu và câu hỏi thu hoạch

- Tài liệu chuyên đề 1 và 2

- Tài liệu chuyên đề 3 và 4

- Câu hỏi thu hoạch chuyên đề 1 và 2

- Câu hỏi thu hoạch chuyên đề 3 và 4