Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Sở Giáo dục Đà Nẵng lưu ý trong tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

22-05-2020 07:51:52

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng vừa có công văn gửi phòng giáo dục các quận, huyện và các trường trực thuộc về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. 

Theo đó, đối với công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 thì Sở yêu cầu trưởng phòng Giáo dục các quận, huyện lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt.

Đà Nẵng lưu ý các phòng giáo dục về tuyển sinh các lớp đầu cấp. Ảnh: AN

Trong đó, Sở cũng lưu ý một số yêu cầu trong kế hoạch tuyển sinh. Đó là chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các xã, phường với các trường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6;

Phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường trên địa bàn. 

Phòng Giáo dục các quận, huyện dựa trên kế hoạch tuyển sinh được Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt và điều kiện thực tế, có thể chỉ đạo, hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tuyển sinh trực tuyến.

Đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh đăng ký, nhập học và công tác quản lý của nhà trường. 

Các trường Tiểu học tuyển 100% trẻ em trong độ tuổi theo quy định tại điều lệ trường tiểu học, các trường trung học cơ sở tuyển 100% số học sinh đúng độ tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn theo kế hoạch của phòng Giáo dục quận, huyện. 

Đối với Trường tiểu học Phù Đổng và Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu) tuyển học sinh vào lớp tăng cường Tiếng Pháp theo đúng quy định của Bộ và Sở.

Trường trung học cơ sở Trưng Vương tuyển học sinh học các lớp tăng cường Tiếng Pháp thuộc Trường tiểu học Phù Đổng; Trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ tuyển học sinh học các lớp Tăng cường Tiếng Pháp thuộc Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. 

Trường trung học cơ sở Tây Sơn và Lê Lợi tiếp tục tuyển mỗi trường 2 lớp 6 Tiếng Nhật.

Các trường trung học cơ sở thuộc các quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà có tổ chức dạy Tiếng Nhật từ lớp 6 với hình thức tự chọn tiếp tục tuyển sinh theo đề án của Ủy ban nhân dân quận.

Các trường trung học cơ sở thuộc quận Cẩm Lệ có tổ chức dạy Tiếng Đức, Tiếng Hàn tiếp tục tuyển sinh theo đề án của Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt, hướng dẫn tuyển sinh cho các trường trung học cơ sở

Số lượng học sinh lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn không vượt quá 40 học sinh/1 lớp.

Trường hợp số học sinh đăng ký vào lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Hiệu trưởng báo cáo với Sở bằng văn bản để được chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo quy định của Bộ

Việc tuyển học sinh ngoài địa bàn quy định (nếu có) thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục. 

Các trường nhiều cấp học, trường ngoài công lập căn cứ số phòng học, phòng học bộ môn, đội ngũ giáo viên hiện có,… để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, báo cáo Sở phương án tuyển sinh để Sở duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh.

Tổ chức công bố công khai phương án tuyển sinh tại đơn vị mình và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Sau khi có kết quả tuyển sinh, các đơn vị trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách học sinh tại đơn vị.

AN NGUYÊN

Tin khác