Khai giảng năm học mới 2022-2023

Lượt xem:

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022 - 2023

Sáng ngày 5/9/2022, hòa chung trong không khí cả nước hân hoan chào năm học mới, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 nghiêm túc, trang trọng trong không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực cho thầy và trò bước vào năm học mới.

Trên cơ sở chủ đề của ngành “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” và căn cứ điều kiện thực tế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 2 xác định phương châm năm học 2022-2023 là "Đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, an toàn hiệu quả”.

Với phương châm đó, thầy và trò trung tâm quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành thắng lợi năm học 2022-2023.