Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hưởng ứng Cuộc thi "Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”

27-04-2022 16:20:06

Hưởng ứng Cuộc thi "Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Thực hiện Công văn số  987/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 25/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn ", Trung tâm GDTX Số 2 triển khai nội dung cuộc thi như sau:

1. Đối tượng tham gia: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học viên

2. Thời gian tổ chức thi và thể lệ Cuộc thi

- Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức trong 3 tháng, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022.

- Thể lệ Cuộc thi: Xem tại đây

hoặc tại https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn

hoặc https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn

hoặc  https://dangbodanang.vn 

3. Địa chỉ để tham gia Cuộc thi, tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, ngân hàng câu hỏi, cách thức tham gia trên  website https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn

Tin khác