Hội nghị CCVC và Công đoàn năm học 2021-2022

Lượt xem:

Sáng 23 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức và Công đoàn năm học 2021-2022.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa 2 Hội trường lớn nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện đúng theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT , Chủ tịch Công đoàn ngành GD TP Đà Nẵng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết 100% và xác định rõ phương châm năm học 2021-2022 đó là "Thầy và Trò Trung tâm GDTX số 2 luôn CHỦ ĐỘNG - THÍCH ỨNG trong mọi hoàn cảnh, khắc phục khó khăn, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022!".