Giới thiệu Sách giáo khoa điện tử

Lượt xem:

Trung tâm GDTX số 2 xin giới thiệu địa chỉ Sách giáo khoa trên Google Drive nhằm giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh có tiếp cận và tham khảo.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vVNvlDffNucuRfd_6NYJiivgkUubDWsD

hoặc kích vào đây