Danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

DANH SACH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Nộp hồ sơ nhập học từ ngày 03/8 đến hết ngày 10/8/2022

(Hồ sơ có mẫu phất hành tại Trung tâm, 725 Trần Cao Vân)

1. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT THEO ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NH 2022-2023

2. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO XÉT HỌC BẠ

3. KẾ HOẠCH NHẬP HỌC