Danh sách các lớp CDNN

Lượt xem:

Trung tâm GDTX số 2 thông báo danh sách các lớp BD theo chuẩn CDNN giáo viên Mầm non hạng II và hạng III chuẩn bị thi cuối khóa. Để tránh sai sót khi cấp chứng chỉ, mời Anh/Chị học viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu có sai sót xin liên hệ cô Loan 0838700617 để điều chỉnh kịp thời.

1. Lớp CDNN Mầm non hạng II

2. Lớp CDNN Mầm non hạng III