Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chiêu sinh nghề ngắn hạn

26-06-2021 14:59:01

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGHỀ NGẮN HẠN

DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm REACH Đà Nẵng tiếp tục tuyển sinh cho các lớp đào tạo nghề cho các bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn & bỏ học giữa chừng từ 18 đến 30 tuổi, thời gian học nghề từ 3 - 6 tháng với chỉ tiêu tuyển sinh đối đa là 25 bạn trên mỗi lớp & mức hỗ trợ học phí từ 80-100%/học viên. Đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn được miễn giảm học phí 100% và hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt. Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận của Viện Nghiên Cứu và Hỗ Trợ Nghề Cho Thanh Niên Có Hoàn Cảnh Khó Khăn REACH (Viện REACH), được giới thiệu việc làm & hỗ trợ việc làm trong vòng 6-9 tháng tùy theo khóa học.  

 Các lớp đào tạo nghề ngắn hạn gồm:   

    • Thiết kế đồ họa 3D (6 tháng) 
    • Thiết kế đồ họa 2D (3,5 tháng ) 
    • Nghiệp vụ nhà hàng phachế-Barista ( 3,5 tháng)
  • Địa điểm học & nhận hồ sơ trực tiếp tại: Cơ sở 2 Trung tâm GDTX số 2 số 105 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, TP Đà Nẵng. 
  • Khai giảng liên tục các khóa vào tháng 3,  tháng 7 và tháng 10 hằng năm 

Trong năm nay, khóa học 46 khai giảng dự kiến vào 30/7/2021 và Khóa học 47 khai giảng dự kiến 30/10/2021. 

Tin khác