Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Số 2 - TP Đà Nẵng

Trung tâm Giáo Dục Thường Xuyên số 2

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

26-06-2021 14:52:42

TRUNG TÂM GDTX SỐ 2 PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐHSP ĐHĐN TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC CẤP, CÁC HẠNG

Xem Công văn tổ chức các lớp 

Tin khác