Chi tiết 10.252 chỉ tiêu vào lớp 10 hệ công lập ở Đà Nẵng

Lượt xem:

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Theo đó, năm học này, Đà Nẵng sẽ tuyển sinh hơn 10.252 chỉ tiêu vào 261 lớp tại 22 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng tuyển hơn 10.252 chỉ tiêu vào lớp 10 trong năm học 2020-2021. Ảnh: AN

Cụ thể, trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh có 1.240 chỉ tiêu; Trường trung học phổ thông Hoà Vang 360 chỉ tiêu, trường trung học phổ thông Phan Thành Tài 440 chỉ tiêu;

Trường trung học phổ thông Ông Ích Khiêm 592 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Phạm Phú Thứ 440 chỉ tiêu;

Trường trung học phổ thông Thái Phiên 720 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 480 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn 400 chỉ tiêu;

Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi 400 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Tôn Thất Tùng 480 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền 400 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 300 chỉ tiêu;

Trường trung học phổ thông Trần Phú 720 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Thanh Khê 440 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền 520 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Ngô Quyền 440 chỉ tiêu;

Trường trung học phổ thông Cẩm Lệ 400 chỉ tiêu; trường trung học phổ thông Liên Chiểu 400 chỉ tiêu;

Trường trung học phổ thông Võ Chí Công 280 chỉ tiêu; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Khuyễn 200 chỉ tiêu;

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trường phổ thông nhiều cấp học và trường trung học phổ thông ngoài công lập căn cứ số phòng học, phòng học bộ môn, đội ngũ giáo viên hiện có… để xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Qua đó, báo cáo Sở phương án tuyển sinh để Sở phê duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh;

Tổ chức công bố công khai phương án tuyển sinh tại đơn vị mình và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định mức học sinh/lớp tối đa là 40 học sinh/lớp. 

Đối với các Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1, số 2 và số 3 thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 850.

Phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Đà Nẵng năm nay là kết hợp xét tuyển với thi tuyển.

Cụ thể, học sinh thi ba môn gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán theo hình thức tự luận, môn Ngoại ngữ theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn x 2 + Điểm Toán x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Tổng điểm kết quả xếp loại hạnh kiểm và học tập của 4 năm học cấp trung học cơ sở + Điểm ưu tiên (nếu có).

AN NGUYÊN