Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Lượt xem:

TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT

Xem mẫu đơn và tải xuống tại đây 

Link đăng ký trực tuyến: https://forms.gle/XsoQga4DhyKWQ8nm7

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ sư phạm tại Trung tâm GDTX số 2 của Trường ĐHSP Đà Nẵng